Opravy vřeten

Vřetenové jednotky v obráběcích strojích dnes vyžadují docela jiný přístup než v minulosti. Opravy vřeten u zákazníka při provozu už nejsou běžné, protože oprava vyžaduje kvalitní zázemí a použití moderních technologií při demontáži, měření a diagnostiku příčin poškození. Jen tak lze předejít riziku poškození vřetene. Svěřte proto opravu vřetenových jednotek našim odborníkům.

Proč opravu svěřit nám?

 • Při opravách vřeten používáme specializované nástroje. Některé sami vyvíjíme a vyrábíme.
 • Disponujeme technikou, již nemají k dispozici ani výrobci samotných vřetenových jednotek.
 • Repasujeme i vysoce sofistikované vřetenové jednotky pro víceosé obrábění.
 • Máme strojní park určený k broušení velmi přesných vřetenových dílů v toleranci IT0.
 • Investovali jsme do moderních technologií, diagnostiky a zkušebních zařízení.
 • Repase vřetene probíhá vždy komplexně a k zákazníkovi odchází s technickými i vzhledovými parametry nového vřetene.
 • Každá vřetenová jednotka prochází průběžnými kontrolními testy během montáže a závěrečným vibrodiagnostickým a provozním testem na speciálních zkušebních standech.
 • Řešíme i opravy složitých rotačních aplikací (revolverové hlavy, frézovací hlavy, otočné klopné stoly).
 • Inovujeme. Proto držíme krok s vývojem vřeten a umíme splnit nejvyšší nároky na přesnost a kvalitu.
 • Aplikujeme naše know-how a zkušenosti k inovativním změnám v konstrukci vřetenových jednotek, což zvyšuje životnost a užitné vlastnosti.
 • Jsme rychlí a přesní. Každou zakázku řešíme s individuálním přístupem a jsme schopni vyhovět vaším náročným požadavkům.
 • Ušetříte finanční náklady. Ceny nových nebo repasovaných vřetenových jednotek jsou závratné a obzvláště pro menší firmy mnohdy likvidační.

Až 65% oprav vřeten je zbytečných

Příčinou většiny závad na vřetenové jednotce je absence preventivních prohlídek a zanedbání údržby, následky jsou potom fatální.

Každá vřetenová jednotka by měla být podrobována pravidelným prohlídkám. Ty musí být komplexní (kontrola stavu ložisek, vibrací, vyvážení, chlazení nástrojů, těsnosti převodníků médií, chlazení motoru, upínacích a uvolňovacích systémů, geometrie upínacího rozhraní atd.). S tím souvisí i měření geometrických úchylek vřetenové jednotky ve vztahu k celkové přesnosti stroje (Schlezingerovy metody).

Zákazníkům proto provádíme pravidelné prohlídky a servis vřeten s možností tzv. trendování – sledování stavu opotřebení ložisek a celkového stavu vřetenové jednotky. To pomáhá plánovat včasné opravy.

Nechte péči o vřetenovou jednotku na nás. Ušetříte finance, starosti i čas.

Kontaktujte nás