Diagnostika

Ze zkušeností víme, že všechno souvisí se vším a je nutné postupovat komplexně. Toto platí dvojnásob pro diagnostiku. Proto vám nabízím kompletní služby v oblasti diagnostiky:

 • Vibrodiagnostika
 • Vyvažování
 • Měření geometrie
 • Diagnostika pohonů
 • Diagnostika CNC systémů

Vibrodiagnostika pomáhá k nejlepšímu možnému servisu vašich vřetenových jednotek. Vřetenové jednotky vyžadují důslednou kontrolu, díky níž je možné předcházet některým poruchám.

Vibrační data obsahují obrovské množství informací, a proto je vibrodiagnostika jednou z nejvšestrannějších metod diagnostiky. K rozklíčování obsažených informací je však zapotřebí obrovských zkušeností a znalostí, které vám můžeme nabídnout. Z bohatých zkušeností víme, že jedno souvisí s druhým, a proto je nutné doplňovat měření vibrací měřením geometrie a vyvážením.

Co umí vibrodiagnostika?

 • Monitoruje stav stroje
 • Detekuje závady na stroji
 • Předchází nečekaným odstávkám
 • Umožňuje sledování stavu jednotky (trendování)
 • Prodlužuje životnost díky vyvažování
 • Detekuje závady mazání
 • Odhalí poškození ozubení (převodovky)
 • Odhalí elektrické problémy pohonu
 • Určí modální vlastnosti celku

Vibrodiagnostika poskytuje klíčová data, která nám umožňují sledovat vřetenovou jednotku v provozu a stanovit potřebu servisu. Tím předcházíme poruchám, jež mohou narušit provoz vaší firmy. Aby toto bylo možné, tak je nutné zajistit prediktivní údržbu. Rádi pro vás budeme zajišťovat preventivní obchůzková měření a data zaznamenávat do trendů. S radostí pro vás ale provedeme i jednorázové měření, kde se budeme primárně odkazovat na příslušné normy a zkušenosti!

Data získaná měřením jsou hodnocena podle příslušných norem, které stanovují provozní pásma.

 • Máte podezření na poškození vašeho stroje?
 • Zvýšila se hlučnost vřetenové jednotky?
 • Zhoršuje se vám povrch na obrobcích?

Rádi s vámi zkonzultujeme problémy a pomůžeme odhalit jejich příčiny.

Kontaktujte nás

Vyvažování

Vyvažování je jedním z nejvýraznějších poruchových faktorů, které zásadně snižují životnost ložiskových uložení. Z toho důvodu je nezbytné dosáhnout co nejlepší kvality vyvážení. Vyvažováním se eliminuje i nejsložitější nevyváženost, tzv. dynamická nevyváženost.

Vyvážení je nezbytné k dokončení celkové opravy vřetene, aby bylo možné vřeteno nasadit na stroj a ihned stroj provozovat. Proto naši technici vyvažují každou vřetenovou jednotku i motor, než je pustí k expedici!

Vyvážíme pro vás jakoukoli rotační sestavu. S jejím roztočením si naši technici bez problému poradí díky standům Siemens.

Pokud technici-diagnostici zjistí nevyváženost na stroji u zákazníka, tak jsou připraveni na místě stroj vyvážit. Samozřejmě vždy velmi záleží na konstrukci vřetene a typu nevyváženosti. Rádi vám pomůžeme dosáhnout co nejlepších výsledků prostřednictvím prvotřídního vyvážení!

Měření geometrie

Zajišťujeme měření geometrie stroje podle příslušných technických norem. Provádíme měření podle standardních Schlezingerových metod, které jsou léty ověřeny a jsou spolehlivé. Nicméně na některé záležitosti existují lepší metody. A my jdeme s dobou, proto nabízíme měření Ballbar.

Odhalíme:

 • Kolmosti
 • Přímosti
 • Rovnoběžnosti
 • Házení
 • Souososti
 • Vůle v uložení

Pouze nediagnostikujeme. Na základě dat z provedených měření vám navrhneme řešení a následně pro vás opravu i uskutečníme.

Diagnostika pohonů

Díky vibrodiagnostice dokážeme kontrolovat stav ložiskového uložení motorů, ale je nutná i kontrola elektrického stavu. Disponujeme specializovanými přístroji pro kontrolu izolačního stavu, rovnoměrnosti fází apod.

Provádíme kontrolu pohonů – vřetenových i osových

U osových pohonů nebývá situace tak jednoduchá a je potřeba kontrolovat nastavení náběhových ramp, zpětnovazebních smyček atd. Tam kde něco nehraje, je chyba v nastavení, nebo se jen změnily kinematické poměry opotřebením vedení a kuličkových šroubů. Proto optimalizujeme řídící smyčku a nastavení pohonů.

Řešíte následující potíže?

 • Rozběhy a dojezdy bez vibrací?
 • Obrobky bez podrnčeného povrchu?
 • Pohyb os bez nepříjemného pískání pohonů?

Pomůžeme vám – my totiž optimalizujeme pohony!

Kontaktujte nás

Diagnostika CNC systémů

Naši zkušení technici jsou schopni pracovat se systémy:

 • Heidenhain
 • Siemens
 • Fanuc

Důležité je zjistit příčinu problému. V okamžiku, kdy se dostaneme ke kořenům, jsme schopni problém vyřešit. Můžete se na nás obrátit s následujícími záležitostmi:

 • Upgrade CNC software
 • Zálohy strojních dat a parametrů
 • Výměna HDD
 • Úprava PLC