Přesné broušení

Specializujeme se na broušení přesných vřetenových dílů a vlastních vřeten a nabízíme zakázkové broušení jakýchkoli rotačních ploch více

Opravy vřeten

Nabízíme značnou úsporu nákladů
a individuální realizaci oprav od výměn
až po opravu s nejnižšími možnými náklady více

Servis strojů

Servis stroje pro nás znamená velkou zodpovědnost, proto používáme kvalitní náhradní díly od osvědčených dodavatelů více

Servis obráběcích strojů

Jak udržet kvalitu, přesnost a rychlost svých služeb, které můžete poskytovat díky obráběcím strojům, jimiž disponujete?

Jak předejít nečekaným odstávkám a s tím spojených vysokých výdajů za opravy fatálních závad vznikajících, když není o stroj pravidelně postaráno?

Zde nastupuje údržba. Především bychom měli využívat údržby prediktivní a preventivní, což tedy znamená provádění prohlídek a oprav v pravidelných cyklech. U prediktivní údržby je nutná znalost předchozího stavu stroje, tedy provádí se porovnání stavu stroje s předchozím stavem při předchozí prohlídce, a tím lze sledovat vývoj poškození. Paradoxem však je, že takovouto údržbu můžeme v dnešní době považovat za fikci, jelikož se pracuje až do úplného zastavení stroje (reaktivní údržba), přestože náklady na prediktivní údržbu by byly řádově 5krát až 8krát nižší.

V těchto případech se pro vás snažíme hledat alternativní řešení k dlouhým dodacím lhůtám nových náhradních dílu. Jsme schopni vám poskytnout v určitých případech okamžitou výměnu vřeten některých obráběcích strojů.